Ett långsiktigt samarbete

Stockholm Bygger är ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms Byggmästareförening, Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Byggnadsförening. Syftet är att vara en anrena för dialog mellan staden och bygg- och fastighetsbranschen.

En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten - dialogmöten. Två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsutveckling. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken.

 

Här har du chansen att vara med och påverka vilka ämnen som ska tas upp på kommande frukostmöten. Du kan även ställa en fråga till oss som ingår i branschsamarbetet Stockholm Bygger.

För att lämna ett förslag eller ställa en fråga klicka på länken